Tölfræði um tölfræði


Fréttatilkynningar

Fjöldi frétta 2017

520

Breyting frá 2016

6% fjölgun

Hagstofa Íslands gefur út fjölda fréttatilkynninga í hverjum mánuði. Fréttatilkynningar geta fylgt uppfærslu á töflum en einnig útgáfu Hagtíðinda eða öðru fréttatengdu efni frá Hagstofunni. Í flestum tilvikum er tilkynning gefin út bæði á íslensku og ensku.

Árið 2017 gaf Hagstofan út 520 fréttatilkynningar, 260 íslenskar og 260 enskar. Það er 6% fjölgun frá fyrra ári.

Þá eru ekki taldar með uppfærslur á talnaefni sem birtast án fréttatilkynningar. Þær eru hins vegar á birtingaráætlun eins og annað efni Hagstofunnar. Notendur geta reitt sig á birtingaráætlunina 10 daga fram í tímann en ef vikið er frá þeim tímaramma er jafnan gefin út fréttatilkynning um það.

Vefur

Vefur Hagstofunnar, hagstofa.is, er helsti samskiptamiðill stofnunarinnar. Mest sótta síðan árið 2017 (að frátalinni forsíðu) var helstu vísitölur.

Helstu vísitölur 2017

Vísitala neysluverðs (grunnur 1988)

jan.feb.mar.apr. maíjún.júl.ágú. sep.okt.nóv.des.
436,5439,6439,9442,1443,0443,0442,9444,0444,6446,7446,0447,2

Byggingarvísitala (grunnur 2010)

jan.feb.mar.apr. maíjún.júl.ágú. sep.okt.nóv.des.
130,2130,3130,3130,0130,1131,6131,6132,6133,0135,1135,8136,1

Launavísitala (grunnur 1989)

jan.feb.mar.apr. maíjún.júl.ágú. sep.okt.nóv.des.
592,4595,1597,3598,4617,8623,8623,9625,2630,0630,7631,6632,8

Greiðslujöfnunarvísitala (grunnur 2008)

jan.feb.mar.apr. maíjún.júl.ágú. sep.okt.nóv.des.
166,1166,4165,3166,2167,7168,5174,3176,2176,2176,4178,0178,0


Fréttaáskrift

Fjöldi áskrifenda

879 (við árslok)

Vinsælustu
áskriftarflokkarnir

  1. Verðlag
  2. Þjóðhagsspá
  3. Þjóðhagsreikningar
  4. Fjármál hins opinbera
  5. Vinnumarkaður
  6. Launakostnaður
  7. Mannfjöldi
  8. Lífskjör
  9. Iðnaður
  10. Utanríkisverslun

Notendur geta gerst áskrifendur að einstökum efnisflokkum Hagstofunnar og fengið tilkynningar með tölvupósti þegar nýjar fréttatilkynningar eru gefnar út. Nú eru 26 póstlistar sem notendur geta valið úr á vef Hagstofunnar.

Í lok árs 2017 voru 879 fréttaáskrifendur skráðir á einn eða fleiri póstlista Hagstofunnar en liðlega 8.700 áskriftir.

Hagstofan býður einnig upp á RSS-fréttaveitu sem er brotin upp eftir sömu flokkum og póstlistarnir.

Talnaefni

Hagstofa Íslands gefur út mikið magn af talnaefni á íslensku og ensku. Hver sem er getur nálgast talnaefnið og nýtt það í eigin greiningum.

Við árslok 2017 hafði veftöflum fjölgað um rúmlega 4% frá fyrra ári og voru þá í heildina orðnar 3.663.

Veftöflur eru flokkaðar eftir sömu fimm meginflokkum og aðalvefur Hagstofunnar: íbúar, samfélag, atvinnuvegir, efnahagur, umhverfi. Flestar töflur voru í flokknum samfélag en fæstar í umhverfi.Gagnasöfnun

Svörun í úrtaks-
rannsóknum um
einstaklinga og heimili

63%

Þátttaka í úrtaks-
rannsóknum um
einstaklinga og heimili

25.000 einstaklingar

Til að draga úr svarbyrði einstaklinga og fyrirtækja leggur Hagstofan áherslu á að nota stjórnsýsluskrár til að afla gagna þar sem þess er kostur. Hún stendur jafnframt að eigin gagnasöfnun meðal einstaklinga, stofnana og fyrirtækja til að geta staðið við lagalegar skuldbindingar um hagskýrslugerð.

Hagstofan stendur að umfangsmiklum úrtaksrannsóknum ár hvert. Vinnumarkaðsrannsókn fer fram allt árið líkt og rannsókn á útgjöldum heimilanna. Í vinnumarkaðsrannsókn eru einstaklingar spurðir um stöðu sína á vinnumarkaði og liggja svörin til grundvallar hagskýrslugerð um vinnumarkaðsmál. Í rannsókn á útgjöldum heimilanna gefa einstaklingar nákvæmar upplýsingar um útgjöld heimilisins og eru niðurstöður rannsóknarinnar lagðar til grundvallar vísitölu neysluverðs. Þá rannsakar Hagstofan lífskjör í landinu árlega en lífskjararannsókn gefur meðal annars mikilvægar upplýsingar um tekjudreifingu. Þá framkvæmdi Hagstofan á árinu samevrópska rannsókn á notkun einstaklinga og heimila á tækjabúnaði og neti. Heildarfjöldi þátttakenda í úrtaksrannsóknum um hagi einstaklinga og heimila var rúmlega 25 þúsund á árinu og svörun að meðaltali rúmlega 63%.

Hagstofan stendur einnig að víðtækri gagnasöfnun meðal fyrirtækja, annarra rekstraraðila og sveitarfélaga, til dæmis fyrir launarannsókn, fjárhagsupplýsingar sveitarfélaga, vísitölur neysluverðs og byggingarkostnaðar, rannsókn á rannsókna- og þróunarstarfi og þjónustuviðskipti við útlönd.Upplýsingaþjónusta

Símanúmer upplýsingaþjónustu

528-1100

Tölvupóstur

upplysingar@hagstofa.is

Vefform

Hafa samband

Eitt af þremur gildum Hagstofu Íslands er þjónusta, en undir því starfrækir Hagstofan upplýsingaþjónustu.

Starfsfólk upplýsingaþjónustu svarar fyrirspurnum og leiðbeinir notendum um vef Hagstofunnar.

Hægt er að hafa samband við upplýsingaþjónustuna á ýmsa vegu, en langoftast berast fyrirspurnir í gegnum síma, með tölvupósti eða í gegnum vefform.

Oftast er þjónustan veitt í gegnum síma (um 190 sinnum á mánuði árið 2016) en þar á eftir með tölvupósti og/eða í gegnum vefform (um 120 sinnum á mánuði).